Algemene Voorwaarden

 

PRIVACYBELEID

 

Recht op vergetelheid

Aan: Natalie Spierings, Therapie-Vergoed

Voorschoterweg 68

2235SH Valkenburg ZH[

[datum]

onderwerp: verzoek om persoonsgegevens te wissen

Geachte heer, mevrouw,

U verwerkt mijn persoonsgegevens. Met deze brief verzoek ik u om mijn gegevens te wissen. Het gaat om de volgende gegevens: [vul hier in welke gegevens u gewist wilt hebben].

Ik heb voor dit verzoek de volgende reden: [kies hierbij welke situatie(s) van toepassing is/zijn:]

·      Uw organisatie heeft mijn persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor u ze heeft verzameld of waarvoor u ze verwerkt

·      Ik heb eerder uitdrukkelijke toestemming gegeven aan uw organisatie voor het gebruik van mijn persoonsgegevens, maar ik trek die toestemming hierbij in

·      Uw organisatie verwerkt mijn persoonsgegevens onrechtmatig [Kiest u voor deze reden? Dan moet u dit verder motiveren. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat de organisatie uw gegevens verwerkt zonder wettelijke grondslag]

·      De wettelijke termijn voor het bewaren van mijn persoonsgegevens is overschreden

·      U verwerkt persoonsgegevens van mijn kind die zijn verzameld via een app of website terwijl mijn kind jonger is dan 16 jaar.

[eventueel kunt u uw motivering hier verder toelichten]

Ik beroep me voor mijn verzoek op artikel 12 en 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Wat vraag ik aan u?

Graag ontvang ik van u binnen een maand een schriftelijke reactie. In deze reactie geeft u of, en zo ja, in welke mate u aan mijn verzoek voldoet. Heeft u mijn persoonsgegevens het afgelopen jaar ook aan een andere organisatie verstrekt? Dan moet u de verwijdering ook aan hen doorgeven. Zij moeten iedere kopie of koppeling naar mijn persoonsgegevens wissen. Kunt u niet ingaan op mijn verzoek? Dan vraag ik de reden hiervoor uit te leggen.

Met vriendelijke groet,

[naam]

[adres]

[postcode en woonplaats]